HİKAYEMİZ

PROF. DR. MEHMET ZÜHDİ BERKE

Prof. Dr. Mehmed Zühdi BERKE 01 Eylül 1897 tarihinde Aydın'da doğmuştur. İzmir Lisesi'ni bitirdikten sonra,Yüksek Askeri Veteriner Okuluna girmiştir. 1918 yılında veteriner hekim diplomasını almış ve bakteriyoloji asistanlığına atanarak aynı yıl içinde bakteriyoloji ve hijyen ihtisası için Almanya'ya gönderilmiştir. Berlin Veteriner Fakültesi Hijyen Enstitüsü'nde, Prof. Dr. Paul Frosch, Prof. Dr. Bongert, Prof. Dr. Knuth gibi otoritelerin yanlarında çalışmış ve bu arada Prof. Dr Flügge'nin bakteriyoloji ders ve kurslarına devam etmiştir. 1919 yılında ihtisasını tamamlayarak Dr. Veteriner Hekim unvanını kazanmıştır.

BERKE, 1920'de Türkiye'ye döndükten sonra eski görevinde uzman asistan olarak çalışmaya devam etmiş ve 1921 yılı sonunda Müderris Muavini (Doçent) olmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi'ne öğrenci olarak devam etmiş ve 1925 yılında diploma sınavını, 1926 yılında da stajını tamamlayarak tabip diplomasını almıştır.

1927 yılı sonunda farklı enstitülerde bilimsel araştırmalar yapmak üzere tekrar Almanya'ya gönderilmiştir. Bu defa önce "Reichgesundheitsamt" sonra Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde, özellikle Prof. Dr. Otto yanında, Prof. Gins, Prof. Dr. Boecker'in laboratuvarlarında, Postdam Teşhis Kurumu'nda çalışmıştır.

1930 yılında Paris'te toplanmış olan “Birinci Uluslararası Mikrobiyoloji Kongresi”'ne katıldıktan sonra yurda dönmüş ve Yüksek Veteriner Okulundaki Müderris Muavinliği görevine devam etmiştir.

  

Rezervasyon Çağrı Merkezi